Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:28
-00:52:17
+00:24:59
4565 4012
44 / 111
-00:25:00
+00:16:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii