Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:08
-00:42:37
+00:34:39
9153 6688
344 / 476
-00:32:48
+00:31:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii