Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:42
-00:41:03
+00:36:13
9679 2782
110 / 133
-00:16:24
+00:25:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii