Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:29
-01:05:25
+00:15:31
647 608
38 / 348
-00:50:55
+00:08:08
00:57:04
-00:49:41
+00:27:35
5915 4937
300 / 592
-00:27:42
+00:19:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii