Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:50
-01:01:25
+00:16:57
525 499
28 / 260
-00:50:36
+00:11:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii