Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:29
-00:49:25
+00:31:31
6126 1494
240 / 356
-00:21:41
+00:24:41
01:05:22
-00:41:23
+00:35:53
9556 2706
358 / 446
-00:41:22
+00:28:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii