Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:30
-00:49:24
+00:31:32
6128 4634
161 / 226
-00:23:55
+00:24:06
01:05:21
-00:41:24
+00:35:52
9550 6849
263 / 325
-00:22:56
+00:27:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii