Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:41
-00:50:04
+00:27:12
5717 906
21 / 48
-00:30:26
+00:19:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii