Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:27
-00:47:18
+00:29:58
7221 1512
257 / 476
-00:37:29
+00:27:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii