Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:58
-01:01:47
+00:15:29
721 692
14 / 120
-00:44:14
+00:12:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii