Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:23
-00:46:39
+00:32:41
5672 1648
K30 : 762
254 / 335
-00:26:00
+00:28:40
01:08:12
-00:23:47
+00:36:15
5411 1781
K30 : 412
229 / 261
-00:12:37
+00:30:53
01:15:22
-00:28:48
+00:45:02
8207 2773
K30 : 1317
359 / 373
-00:13:44
+00:41:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii