Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:30
-00:46:15
+00:31:01
7695 1725
273 / 476
-00:36:26
+00:28:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii