Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:16
-00:53:29
+00:23:47
3966 415
135 / 476
-00:43:40
+00:21:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii