Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:45:49
-01:00:56
+00:16:20
931 43
37 / 476
-00:51:07
+00:13:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii