Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:43:23
-01:03:22
+00:13:54
432 21
14 / 461
-00:45:47
+00:04:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii