Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:32
-00:42:22
+00:38:34
7809 2469
266 / 299
-00:15:13
+00:30:17
01:09:03
-00:37:42
+00:39:34
10559 3309
354 / 392
-00:16:06
+00:30:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii