Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:55
-00:39:50
+00:37:26
10039 2983
337 / 392
-00:18:14
+00:28:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii