Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:01
-00:30:48
+00:35:05
8292 1878
351 / 427
-00:17:25
+00:27:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii