Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:15
-00:45:39
+00:35:17
7105 2045
93 / 111
-00:17:46
+00:26:03
01:01:26
-00:45:19
+00:31:57
8123 1939
74 / 102
-00:18:00
+00:23:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii