Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:06
-00:48:39
+00:28:37
6506 1204
231 / 476
-00:38:50
+00:25:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii