Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:32
-00:41:13
+00:36:03
9620 6872
45 / 55
-00:16:43
+00:26:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii