Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:37
-00:43:17
+00:37:39
7638 5267
236 / 266
-00:16:04
+00:28:45
01:05:45
-00:41:00
+00:36:16
9696 6902
288 / 334
-00:22:08
+00:32:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii