Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:15
-00:30:30
+00:46:46
11550 3950
464 / 476
-00:20:41
+00:44:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii