Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:19
-00:48:26
+00:28:50
6604 5358
36 / 66
-00:38:46
+00:16:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii