Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:42
-00:49:12
+00:31:44
6192 1526
259 / 348
-00:34:42
+00:24:21
01:05:28
-00:41:17
+00:35:59
9592 2729
486 / 592
-00:19:18
+00:28:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii