Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:00
-00:47:45
+00:29:31
6964 5569
38 / 66
-00:38:05
+00:17:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii