Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:32
-00:46:13
+00:31:03
7708 1728
287 / 446
-00:46:12
+00:23:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii