Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:53
-00:44:52
+00:32:24
8301 6276
297 / 476
-00:35:03
+00:29:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii