Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:29:53
-00:18:22
+01:00:00
6573 4966
125 / 126
-00:07:53
+00:49:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii