Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:06
-00:50:39
+00:26:37
5419 798
192 / 476
-00:40:50
+00:23:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii