Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:08
-00:46:37
+00:30:39
7553 1667
268 / 476
-00:36:48
+00:27:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii