Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:28
-00:37:17
+00:39:59
10648 3365
423 / 461
-00:19:42
+00:30:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii