Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:39
-01:00:36
+00:17:46
647 612
26 / 260
-00:41:27
+00:09:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii