Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:09
-00:44:36
+00:32:40
8431 6350
308 / 476
-00:34:47
+00:29:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii