Karol Pisarewicz

PKO BANK POLSKI / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:41:15
-01:03:07
+00:09:54
184 178
M20 : 45
5 3
12 / 260
-00:54:24
+00:07:43
00:40:54
-00:51:05
+00:08:57
121 117
M25 : 27
2 1
7 / 227
-00:45:13
+00:04:20
00:47:19
-00:59:26
+00:17:50
1368 1294 3 3
45 / 363
-00:33:20
+00:12:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii