Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:24
-00:27:21
+00:49:55
11706 4054
65 / 66
-00:17:41
+00:37:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii