Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:45
-00:32:09
+00:48:47
8712 3049
96 / 99
-00:05:07
+00:48:45
01:16:54
-00:29:51
+00:47:25
11595 3979
90 / 94
-00:06:16
+00:35:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii