Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:29
-00:40:16
+00:37:00
9917 7005
378 / 476
-00:30:27
+00:34:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii