Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:13:37
-00:36:17
+00:44:39
8499 2902 19
369 / 380
-00:20:54
+00:37:05
01:16:45
-00:30:00
+00:47:16
11584 3971 12
493 / 501
-00:12:27
+00:39:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii