Katarzyna Pakulska

Saint-Gobain Squad
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:08:13
-00:38:32
+00:38:44
10397 3211 10
406 / 476
-00:28:43
+00:36:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii