Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:00
-00:25:48
+00:43:06
6274 2159
K30 : 935
274 / 290
-00:13:19
+00:40:38
00:56:02
-00:35:57
+00:24:05
2864 535
K30 : 129
124 / 261
-00:24:47
+00:18:43
00:58:05
-00:48:40
+00:28:36
6489 1197
300 / 559
-00:28:28
+00:26:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii