Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:52
-01:05:53
+00:11:23
187 178
2 / 133
-00:41:14
+00:00:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii