Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:25
-00:51:29
+00:29:27
5373 4226
8 / 15
-00:21:21
+00:10:22
01:02:42
-00:44:03
+00:33:13
8661 6467
12 / 27
-00:14:13
+00:15:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii