Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:06
-00:49:39
+00:27:37
5940 4954
213 / 476
-00:39:50
+00:24:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii