Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:19
-00:53:26
+00:23:50
3986 422
136 / 392
-00:31:50
+00:15:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii