Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:52
-00:58:53
+00:18:23
1557 1475
56 / 446
-00:58:52
+00:11:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii