Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:18
-00:43:27
+00:33:49
8864 6552
29 / 39
-00:10:05
+00:17:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii