Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:30
-00:41:15
+00:36:01
9608 2739
379 / 461
-00:23:40
+00:27:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii