Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:39
-00:44:06
+00:33:10
8639 6453
94 / 133
-00:19:27
+00:22:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii