Hanna Mytych

CEDC International
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:00:04
-00:46:41
+00:30:35
7521 1655 2
267 / 476
-00:36:52
+00:27:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii